Saturday, July 17, 2010

Hiện Hữu Bên Người


Hiện Hữu Bên Người

Chút gì rất Tịnh giữ cho nhau
Dù cho thương nhớ nắng hoen màu
Nụ cười an lạc tâm hành giả
Bám vào hạt bụi vướng chân đau

Chút gì tinh tấn gửi trao nhau
Phàm thân tan hợp tựa hoa đào
Dẫu ánh trăng vàng cô miên lẻ
Duyên rằm nguyệt sáng hội muôn sao

Chút gì chánh niệm giữa lao xao
Nương tâm vững sóng gió ba đào
Ngã nghiêng ngọc vỡ ra hồ lệ
An lòng nhẹ gót nẻo thanh cao

Chút gì sâu lắng dịu thương đau
Người đi giao hết mộng hôm nào
Cheo leo cầu bắc qua bờ giác
Pháp lữ duyên lành nhẹ trước sau


Cát Biển
16 July 2010

11 comments:

許志宏許志宏 said...

人生中最好的禮物就是屬於自己的一部份..................................................

楊儀卉 said...

唯有用熱情、用智慧去觀察事物,這事物才會把他的秘密,洩漏給我們............................................................

淑娟淑娟淑娟 said...

Practice makes perfect...................................................

趙喜柯凡豐妤 said...

開心不開心都是一天,祝您能夠笑著面對一切!..................................................................

黃書豪黃書豪黃書豪 said...

Knowledge is power................................................

吳王俊彥琬泰 said...

不要把生命看得太嚴肅,反正我們不會活著離開。............................................................

麗文剛文剛文剛玲 said...

人有兩眼一舌,是為了觀察倍於說話的緣故。............................................................

幸平平平平杰 said...

生、死、窮、達,不易其操。......................................... ........................

怡靜怡靜怡靜怡雯 said...

喜歡自己的另一層意義是「接納自己」。..................................................

黃英吳思潔吳思潔邦 said...

加油-不論如何都期待您的新發表!

冠州 said...

男女互悅,未必廝守終生,相愛就是美的。......................................... ........................

Visitors Count

SEO Services

About Me

My email: sn68pbc@yahoo.com -- My Homepage: www.catbien.com