Sunday, May 23, 2010

Bước Chân Trần Thế

4 comments

Bước Chân Trần Thế

* Kính tặng Thầy ĐS Pháp Vân

Vì duyên ghé độ thế gian
Mang nghìn ánh sáng chiếu đàng tối tăm
Ngọc ngà lưu dấu ngàn năm
Thấm sâu ruộng phước nẩy mầm sạch trong
Lời tim động cả tấm lòng
Khát khao trí huệ thoát vòng u minh
Cho vui cho cả nghỉa tình
Gieo duyên pháp lữ lung linh ánh vàng
Giữa vô thường vẫn chói chan
Nối xa vô tận đăng quang pháp mầu


Cát Biển

Visitors Count

SEO Services

About Me

My email: sn68pbc@yahoo.com -- My Homepage: www.catbien.com