Saturday, January 8, 2011

Chân Không Diệu Hữu

0 comments

Chân Không Diệu Hữu

Về không là dứt bến bờ
Tự nhiên an lạc không chờ không mong
Tâm kinh gợi thức tấm lòng
Giật mình liễu ngộ giữa giòng miên man
Vì say chân đã quên đàng
Vì mê đắm mãi lang thang lăn trầm
Cám ơn thanh tịnh diệu âm
Từ vô sở trụ thân tâm nhẹ rồi
Bao lần bao kiếp sanh trôi
Mê rồi lại đắm đắm rồi tiếp mê
Ơn cao ánh sáng lối về
Hùng bi định lực cận kề lời khuyên
Đi qua qua bến con thuyền
Không sanh không diệt đoạn phiền vô ưu
Lời vang gieo chốn ngục tù
Gửi duyên thanh tịnh mây mù xóa tan


Cát Biển
Jan-08-2011

Visitors Count

SEO Services

About Me

My email: sn68pbc@yahoo.com -- My Homepage: www.catbien.com