Tuesday, September 7, 2010

Định

0 comments

Định

Như như tỉnh giác nhẹ nhàng
Tâm vô phân biệt miên man chiếu đầy
Lắng lòng không một gợn mây
Quán soi hiện tại tịnh ngay cảnh trần
Diệu âm nhẹ thoáng lâng lâng
Vô biên rộng khắp một vầng tịnh yên


Cát Biển
03-09-2010

Bóng Trong Gương

0 comments

Bóng Trong Gương

Nhìn gương thoáng thấy bóng mình
Trầm luân đỉnh vực cuộc tình thế nhân
Hỏi hồn trong kiếng vui không
Mê trôi mộng tưởng bão giông cuộc đời
Gió lùa từng lá thu rơi
Lệ sâu khóe mắt chuổi đời vút qua
Một ngày nghe lại trong ta
Mang bao huyễn ảo ngỡ là bản thân
Giữa lăn trầm tiếng chuông ngân
Thấy ta sương khói lâng lâng nẻo về
Tiệc tàn vũ khúc cơn mê
Khói bay còn lại câu đề chữ Tâm


Cát Biển
05-09-2010

Visitors Count

SEO Services

About Me

My email: sn68pbc@yahoo.com -- My Homepage: www.catbien.com