Sunday, March 20, 2011

Trong Nỗi Đau Nhật Bản

3 comments


Trong Nỗi Đau Nhật Bản

Xin im lặng trong niềm đau Nhật Bản
Động đất sóng thần vây phủ nhân gian
Người dân Nhật vươn lên từ thảm cảnh
Tiếng chuông trầm cầu nguyện an khang

Nhật Bản ơi một tình sâu Châu Á
Bao hãi hùng xin người cứ vượt qua
Dù xa xôi nhưng niềm đau tỏa khắp
Cầu Đấng Nghiềm Từ gia hộ vị tha

Cát Biển
3/12/2011

Let It Be (Beatles)

When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness she is standing right in front of me,
speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be, let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the broken hearted people living in the world agree,
there will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is still a chance that they will see,
there will be an answer. let it be.

Let it be, let it be, .....

And when the night is cloudy, there is still a light, that shines on me,
shine until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music, mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be, .....

Saturday, March 5, 2011

Đi Giữa Luân Hồi

0 comments


Đi Giữa Luân Hồi

Uy nghi mà trong định
Tọa tỉnh giữa phàm phu
Không trụ đến như đi
Trần vi tâm vẫn tịnh

Não phiền như gió thoảng
Một thoáng nối vô biên
Không nguyên mà vẫn tựu
Diệu hữu giữa vô thường

Cát Biển
03-05-2011

Saturday, January 8, 2011

Chân Không Diệu Hữu

0 comments

Chân Không Diệu Hữu

Về không là dứt bến bờ
Tự nhiên an lạc không chờ không mong
Tâm kinh gợi thức tấm lòng
Giật mình liễu ngộ giữa giòng miên man
Vì say chân đã quên đàng
Vì mê đắm mãi lang thang lăn trầm
Cám ơn thanh tịnh diệu âm
Từ vô sở trụ thân tâm nhẹ rồi
Bao lần bao kiếp sanh trôi
Mê rồi lại đắm đắm rồi tiếp mê
Ơn cao ánh sáng lối về
Hùng bi định lực cận kề lời khuyên
Đi qua qua bến con thuyền
Không sanh không diệt đoạn phiền vô ưu
Lời vang gieo chốn ngục tù
Gửi duyên thanh tịnh mây mù xóa tan


Cát Biển
Jan-08-2011

Visitors Count

SEO Services

About Me

My email: sn68pbc@yahoo.com -- My Homepage: www.catbien.com