Saturday, March 5, 2011

Đi Giữa Luân HồiĐi Giữa Luân Hồi

Uy nghi mà trong định
Tọa tỉnh giữa phàm phu
Không trụ đến như đi
Trần vi tâm vẫn tịnh

Não phiền như gió thoảng
Một thoáng nối vô biên
Không nguyên mà vẫn tựu
Diệu hữu giữa vô thường

Cát Biển
03-05-2011

No comments:

Visitors Count

SEO Services

About Me

My email: sn68pbc@yahoo.com -- My Homepage: www.catbien.com