Sunday, March 20, 2011

Trong Nỗi Đau Nhật Bản

3 comments


Trong Nỗi Đau Nhật Bản

Xin im lặng trong niềm đau Nhật Bản
Động đất sóng thần vây phủ nhân gian
Người dân Nhật vươn lên từ thảm cảnh
Tiếng chuông trầm cầu nguyện an khang

Nhật Bản ơi một tình sâu Châu Á
Bao hãi hùng xin người cứ vượt qua
Dù xa xôi nhưng niềm đau tỏa khắp
Cầu Đấng Nghiềm Từ gia hộ vị tha

Cát Biển
3/12/2011

Let It Be (Beatles)

When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness she is standing right in front of me,
speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be, let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the broken hearted people living in the world agree,
there will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is still a chance that they will see,
there will be an answer. let it be.

Let it be, let it be, .....

And when the night is cloudy, there is still a light, that shines on me,
shine until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music, mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be, .....

Saturday, March 5, 2011

Đi Giữa Luân Hồi

0 comments


Đi Giữa Luân Hồi

Uy nghi mà trong định
Tọa tỉnh giữa phàm phu
Không trụ đến như đi
Trần vi tâm vẫn tịnh

Não phiền như gió thoảng
Một thoáng nối vô biên
Không nguyên mà vẫn tựu
Diệu hữu giữa vô thường

Cát Biển
03-05-2011

Visitors Count

SEO Services

About Me

My email: sn68pbc@yahoo.com -- My Homepage: www.catbien.com