Tuesday, September 7, 2010

Bóng Trong Gương


Bóng Trong Gương

Nhìn gương thoáng thấy bóng mình
Trầm luân đỉnh vực cuộc tình thế nhân
Hỏi hồn trong kiếng vui không
Mê trôi mộng tưởng bão giông cuộc đời
Gió lùa từng lá thu rơi
Lệ sâu khóe mắt chuổi đời vút qua
Một ngày nghe lại trong ta
Mang bao huyễn ảo ngỡ là bản thân
Giữa lăn trầm tiếng chuông ngân
Thấy ta sương khói lâng lâng nẻo về
Tiệc tàn vũ khúc cơn mê
Khói bay còn lại câu đề chữ Tâm


Cát Biển
05-09-2010

No comments:

Visitors Count

SEO Services

About Me

My email: sn68pbc@yahoo.com -- My Homepage: www.catbien.com