Saturday, July 10, 2010

Hành Thiền


Hành Thiền

Quá khứ không truy tìm
Tương lai không cầu mong
Từng phút giây hiện tại
An lạc giữa chân không

Nương tính nghe rời thức
Khép mọi cửa trần lao
Thân ảo mà tâm thực
Tỉnh giác giữa lao xao

Phiền lụy như trần vi
Bụi trần trong khe nắng
Chân tâm vào tỉnh lặng
Tâm trụ, bụi biến đi

Dõi mắt tìm ngăn chướng
Nhắm lại rộng thênh thang
Vọng danh tìm vô hướng
Quẳng gánh ngộ thiên đàng

An lạc tự trong ta
Chân ngã vốn thường hằng
Sáng soi từng sát na
Nối thành vô tận đăng


Cát Biển
10 July 2010

Visitors Count

SEO Services

About Me

My email: sn68pbc@yahoo.com -- My Homepage: www.catbien.com