Thursday, July 15, 2010

Tuổi Trẻ Tôi Tuổi Trẻ Em


Tuổi Trẻ Tôi Tuổi Trẻ Em

Thơ Cát Biển
Nhạc Cao Minh Hưng
Hòa âm Trân Châu
Ca sỉ: Như Ngọc Hoa, Lan Hương, Lâm Dung, Hà Trúc Mai,
Xuân Thanh, Cẩm Sa, Hoàng Đình Nguyên, Hạnh Cư

Đời cho thân ta một kiếp làm người
Nguyện đem vinh quang rọi ánh mặt trời
Từ bóng đêm khơi lên ngọn lửa
Từ u mê gióng chuông dậy đi!

Máu tim kiêu hùng Việt Nam tuổi trẻ
Tuổi trẻ cha anh đi tìm lý tưởng
Vì quê hương tuổi xuân dâng hiến
Vì tự do dẫu có hiểm nguy

Tuổi Trẻ Tôi Tuổi Trẻ Em
Thanh niên Việt Nam đứng lên
Hãy bước tới đi đến cùng
Đốt ngời lên ngọn đuốc tự do

Tuổi Trẻ Tôi Tuổi Trẻ Em
Một mũi tên chống bạo tàn
Một pháo đài chống bất công
Một thành trì giữ núi sông

Tuổi trẻ em nêu cao chí làm người
Đòi hỏi Công Bằng giữa những bất công
Đòi quê hương từ quân tham ác
Đòi nhân quyền dẫu bước cùm gông

Tự Do đây tuổi trẻ Việt Nam
Mang oai linh kiêu dũng đứng lên
Công Lý chiếu ngời từ ngục tù tối tăm
Bóng em tỏa đầy sông núi Việt Nam


Cát Biển
27-April-2010

No comments:

Visitors Count

SEO Services

About Me

My email: sn68pbc@yahoo.com -- My Homepage: www.catbien.com