Monday, June 28, 2010

Duyên Của Vô Thường


Duyên Của Vô Thường

Vì người ta hiểu vô thường
Vì duyên trân quý mùi hương ánh vàng
Vì lời thanh diệu nhân gian
Vì đêm ngà ngọc hội ngàn ánh sao

Dòng sông từng chảy xôn xao
Đôi tay đã khép rượu đào đã khô
Xe đời biển cả hư vô
Tròn xoay giấc mộng như hồ viễn du

Một ngày ngồi thấy thiên thu
Lệ len khóe mắt ngục tù biến đâu
Cám ơn đời những hạt châu
Cám ơn huyền diệu nhiệm mầu dấu chân

Vô thường thay áo tâm thân
Nhẹ đôi vai mỏi cảnh trần lãng du
Mai xin nhặt lá mùa thu
Bên dòng thanh tịnh khiêm nhu đón chào


Cát Biển
June-28-2010

Visitors Count

SEO Services

About Me

My email: sn68pbc@yahoo.com -- My Homepage: www.catbien.com